Samenwerken aan een optimaal herstel na letselschade

Na een ongeval of trauma kunnen voorheen vanzelfsprekende activiteiten soms problemen opleveren. Er kan sprake zijn van fysieke en/of psychosociale klachten welke herstel belemmerend werken. Bij TopzorgGroep Letselschade staat een deskundig team van betrokken professionals voor u klaar om normale activiteiten, hobby's, huishouden en werk binnen uw mogelijkheden zo spoedig mogelijk weer op te kunnen pakken. Binnen onze behandelprogramma's ontdekt u stapsgewijs weer hoe u vrij en met plezier kan bewegen en functioneren. Zo herstelt het vertrouwen in uw eigen lichaam. 

Download onze folder

Onze aanpak

Tijdens de intake (meestal op aanvraag van uw belangenbehartiger) analyseert de casemanager in overleg met de revalidatiearts uw klachten en wordt samen met u gezocht naar een passende aanpak van de problematiek. Het is mogelijk dat TopzorgGroep Letselschade een voorstel doet voor een  revalidatietraject. In dat geval gaat er in overleg met u een voorstel naar de belangenbehartiger, zoals bijvoorbeeld de betrokken letselschadeadvocaat, verzekeraar of expert personenschade. 

Het herstelzorgtraject

TopzorgGroep Letselschade biedt intensieve en actieve behandelvorm waarbij meerdere zorgprofessionals onder leiding van een casemanager en een revalidatiearts samen werken aan uw herstel. De duur van het herstelzorgtraject is afhankelijk van uw specifieke situatie. Het behandelteam komt regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken. Wanneer nodig stellen zij in overleg met u het behandelplan bij.

Dat gebeurt vanuit een gezamenlijk doel en behandelplan. We noemen dat een interdisciplinaire behandeling. De geïntegreerde aanpak maakt het behandeltraject persoonlijk en efficiënt. Samen met u wordt gestreefd naar het best haalbare behandelresultaat. Het optimaal functioneren in het dagelijks leven en de best mogelijk kwaliteit van deelname aan de maatschapppij zijn daarbij de uitgangspunten. 

Ons doel is dat u de regie over uw dagelijks functioneren en uw leven weer terug krijgt.

Ons team

Het revalidatieteam bestaat uit verschillende zorgprofessionals. (Gespecialiseerd) fysiotherapeuten, psychologen, EMDR therapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, diëtisten, oefentherapeuten, casemanagers en revalidatieartsen en anderen behandelen samen dezelfde patiënt. Dat maakt de lijnen kort. Er kunnen ook evt. orthopedisch schoenmakers en/of orthopedisch instrumentmakers of andere disciplines onder regie van TopzorgGroep Letselschade worden ingezet en/of er kan medicatie worden voorgeschreven.

Waarom TopzorgGroep Letselschade?

TopzorgGroep Letselschade onderscheidt zich op het gebied van letselschaderevalidatie door specifieke kennis en ervaring van medisch specialistische revalidatie na een ongeval. Wij helpen u verder door de hulpvraag vanuit diverse invalshoeken te belichten en in korte tijd optimaal en intensief aan de slag te gaan en zo de opgelopen (of op te lopen) schade tot het minimum te beperken. Wij staan voor:

  • Optimaal resultaat (met een op maat voor u gemaakt programma)
  • Persoonlijke en klantgerichte aanpak (op voor u mogelijke dagen en tijden)
  • Korte lijnen
  • Geen wachtlijsten
  • Landelijk werkend netwerk (dus altijd dicht in de buurt)