Letsel na ongeval of trauma

Een ongeluk of trauma kan veel gevolgen hebben voor de cliënt. Als er sprake is van schade als gevolg van letsel, kan men zich laten bijstaan door een letselschadeadvocaat. Naast vragen omtrent aansprakelijkheid en verhaalmogelijkheden, kan medisch specialistische kennis en ervaring van een TopzorgGroep Letselschade revalidatiearts/casemanager vereist zijn voor het herkennen en vaststellen van de lichamelijke en/of psychosociaalmaatschappelijke gevolgen van een ongeluk en het realistisch inschatten van de herstelbelemmerende factoren en herstelkansen. 

Analyse

De revalidatiearts/casemanager praat met de cliënt en onderzoekt de aard en ernst van de problematiek. Vervolgens wordt een rapportage opgesteld met een analyse van de herstelkansen van de clïent. Er wordt voornamelijk gedacht in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. De intake rapportage vergroot de kans dat de kosten voor een revalidatietraject worden vergoed door de tegenpartij. Op die manier wordt de patiënt weer geholpen grip te krijgen op de mogelijkheden om het leven weer op te pakken na een ongeval of trauma. 

Revalidatie

Een herstelplan is altijd maatwerk voor de cliënt en geeft een reëel beeld van de individuele herstelkansen. De inzet van TopzorgGroep Letselschade draagt bij aan het snel starten van zorg, wat het eindresultaat zeer positief beïnvloed. De intakerapportages van TopzorgGroep Letselschade ondersteunen in de verhaalsmogelijkheid, zodat de kans vergroot wordt dat de kosten voor een revalidatietraject worden vergoed door de tegenpartij. Op die manier wordt de cliënt geholpen om weer zicht te krijgen op de mogelijkheden om het leven en het sporten weer op te pakken na het letsel.