Whiplash

‘Whiplash’ is een verzamelnaam voor de gevolgen van een ongeval waarbij onder andere krachten op de nek werden uitgeoefend. De incidentie van dergelijke ongevallen in Nederland wordt geschat op 15.000 per jaar. Bij vermoedelijk 20-30% van de patiënten met whiplashklachten ontwikkelen zich langdurige klachten. Met name auto ongevallen (met aanrijding van achteren of van de zijkant) zijn bekende veroorzakers van een whiplash. Het mechanisme kan resulteren in een, vaak tijdelijke, beschadiging van de weke delen rondom de halswervelkolom en kan een verscheidenheid aan klachten veroorzaken.

Analyse

Het is belangrijk dat neurologische afwijkingen met voldoende zekerheid worden uitgesloten. Kenmerkend is dat de klachten pas later (minuten tot zelfs dagen) na het ongeval optreden en zich kunnen ontwikkelen tot een langdurig klachtenpatroon. Als een patiënt eenmaal langdurige klachten heeft, is hij of zij vaak moeilijk te genezen. Bij patiënten met langdurige klachten schiet het medisch model tekort en moet men het biopsychosociaal model gaan hanteren, waarbij men rekening moet houden met de complexiteit van de situatie. TopzorgGroep Letselschade is onder andere specialist in het toepassen van dit biopsychosociaal model conform de richtlijnen. Volgens diverse onderzoeken naar langdurige klachten na een whiplashongeval spelen psychosociale factoren een belangrijke rol bij het aanhouden van de pijnklachten.

Het schaderegelingstraject vraagt om medisch specialistische kennis en ervaring. Ook bij het herkennen en vaststellen van de lichamelijke en/of geestelijke en/of sociaalmaatschappelijke gevolgen van whiplash en het realistisch inschatten van de herstelkansen. TopzorgGroep Letselschade kan ondersteunen in het beoordelen en behandelen van de fysieke, psychische, emotionele en sociaalmaatschappelijke problemen.

Revalidatie

Een herstelplan is altijd maatwerk voor de cliënt en geeft een reëel beeld van de individuele herstelkansen. De inzet van TopzorgGroep Letselschade draagt bij aan het snel starten van zorg, wat het eindresultaat zeer positief beïnvloed. De intakerapportages van TopzorgGroep Letselschade ondersteunen in de verhaalsmogelijkheid, zodat de kans vergroot wordt dat de kosten voor een revalidatietraject worden vergoed door de tegenpartij. Op die manier wordt de cliënt geholpen om weer zicht te krijgen op de mogelijkheden om het leven en het sporten weer op te pakken na het letsel.