Letsel in de sport

Een sportongeval kan leiden tot lichamelijk letsel en beperkingen. Daarnaast, of los daarvan, kan het een traumatiserende ervaring zijn geweest die impact heeft op het psychologisch en sociaalmaatschappelijk functioneren van de patiënt. Dit kan de oorzaak zijn voor vertraagd herstel in zowel lichamelijk als geestelijke zin. Hoewel een sporter het lastig kan vinden dat te aanvaarden, kan het zeer verstandig zijn om in een vroeg stadium met een revalidatiearts/casemanager te bekijken wat de impact is van het trauma en wat de beste manier is om (de negatieve consequenties van) die impact te minimaliseren.

Analyse

Het letselschadetraject vraagt om medisch specialistische kennis en ervaring van een gespecialiseerde arts. Ook bij het herkennen en vaststellen van de lichamelijke en/of geestelijke en/of sociaalmaatschappelijke gevolgen van sportletsel, de herstelbelemmerende omstandighedenen en het realistisch inschatten van de herstelkansen.TopzorgGroep Letselschade kan ondersteunen in het beoordelen en behandelen van de fysieke, psychisch/emotionele/cognitieve en sociaalmaatschappelijke problemen. Naast het vaststellen van de beperkingen in het dagelijkse leven, is in het bijzonder aandacht voor de kansen en mogelijkheden voor het hervatten de sport, waarbij een realistische inschatting kan worden gegeven van wat een realistisch tijdspad is voor herstel, al dan niet volledig. Met name bij sporters is het van belang om te voorkomen het sporten te snel wordt hervat. Dat kan op de lange termijn schade opleveren of zelfs uiteindelijk leiden tot een blijvende onmogelijkheid om te sporten.

Revalidatie

Een herstelplan is altijd maatwerk voor de cliënt en geeft een reëel beeld van de individuele herstelkansen. De inzet van TopzorgGroep Letselschade draagt bij aan het snel starten van zorg, wat het eindresultaat zeer positief beïnvloed. De intakerapportages van TopzorgGroep Letselschade ondersteunen in de verhaalsmogelijkheid, zodat de kans vergroot wordt dat de kosten voor een revalidatietraject worden vergoed door de tegenpartij. Op die manier wordt de cliënt geholpen om weer zicht te krijgen op de mogelijkheden om het leven en het sporten weer op te pakken na het letsel.