Revalidatie

Hoe verloopt het letselzorg traject?

De revalidatie vindt plaats onder supervisie van de casemanager in samenwerking met de revalidatiearts en wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld een (gespecialiseerd) fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, EMDR-therapeut, Cesartherapeut en een maatschappelijk werker. Met, indien benodigd, een verwijzing naar een met ons samenwerkende orthopedisch schoenmaker en/of instrumentmaker en/of inzet van medicatie. Een actieve inzet is absoluut nodig voor een optimaal resultaat. Hoe het hersteltraject wordt ingevuld is afhankelijk van de persoonlijke situatie en herstelvraag van de clïent. Er wordt uitgegaan van mogelijkheden in de plaats van onmogelijkheden. 

Het letselzorg traject wordt ingericht conform wat voor de cliënt nodig is voor het behalen van een optimaal resultaat en de voortgang van de behandeling wordt voortdurend gemonitord door het behandelteam (alle geïntegreerd samenwerkende disciplines). Daarbij is het nodig dat wij de cliënt vragen om vragenlijsten in te vullen en dat we metingen uitvoeren ten aanzien van de behaalde resultaten, welke ook informatie geven over de voortgang van het revalidatietraject.

Wat gebeurt er na de behandeling?

De casemanager en revalidatiearts evalueren als hoofdbehandelaars samen met de cliënt het tussentijdse en eindresultaat van het revalidatietraject. In samenspraak met het behandelteam wordt beoordeeld of de beoogde doelstelling(en) is (zijn) bereikt en of verdere behandeling (en welke vorm van behandeling en waar dan) nog zinvol en aangewezen is. Zo begeleiden we de cliënt van begin tot het eind naar het optimale resultaat.